Menü Kapat

Hakkında


Sakarya Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Sakarya Üniversitesine bağlı olarak 2010 yılında kurulan bir araştırma merkezidir. Merkezin amaçları ve faaliyet alanları aşağıda sunulmuştur.

Amaçlar

Merkezin amaçları şunlardır:

 1. Laboratuar ortamında insan zekasının modellenerek imalat/hizmet sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için donanım/yazılım teknolojileri kullanmak,
 2. Yapay zeka sistemlerinin konuları ile ilgili Üniversitenin bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında yapay zeka sistemleriyle ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak,
 3. Yapay zeka sistemleri konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,
 4. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapay zeka ve teknolojileri ile ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, destek olmak,
 5. Yapay zeka sistemleri konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek,
 6. Yapay zeka sistemleri ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalışmaların ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap, dergi, proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak,
 7. Yapay zeka sistemleri konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
 8. Başta Sakarya olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren mal ve hizmet üreten işletmelerde yapay zeka teknikleri ile çözülebilecek problemleri tespit edip, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak,
 9. Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere yapay zeka teknikleri ile yapılabilecek katkıları içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak,
 10. Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zeka sistemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak.

Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Yapay zeka sistemleri konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
 2. İnsan ve makinelerdeki zekanın temelinde yatan hesaplamalı ilkeleri anlamak, problemleri çözmek üzere bilgisayar tabanlı sistemlerin inşasında metotlar geliştirmek,
 3. Yapay zeka sistemleri uygulamaları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak,
 4. Yapay zeka sistemleri konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliğine gitmek,
 5. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak,
 6. Sanayiye yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemleri yapay zeka sistemli uygulamalar ile çözmek,
 7. Lisans ve lisansüstü düzeyde yapay zeka teknikleri ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili projelere dahil etmek,
 8. Yapay zeka sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek, ğ) Yapay zeka sistemleri konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek ve desteklemek,
 9. Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.